Special Pædagogisk Team

FAGLIGHED

Motivation

Vi har i mange år arbejdet, som vikarer i diverse kommuner og regioner. Vi har der set, et voksende behov for fagligt dygtigt personale, til at løse opgaver. Dette gælder både som vikarer i hverdagen, på den enkelte institution, og som ”tovholdere” på interne projekter, på den enkelte institution. Projekterne er typisk af kortere varighed og har resulteret i anbefalinger, til videre pædagogisk arbejde med borgeren. Vi vil i kontakten med jer, sørge for at jeres behov bliver dækket på bedst mulige måde og vi vil efterfølgende følge op på, om vi har levet op til jeres forventninger.

Vores ambition er at udvikle os yderligere, så de institutioner, kommuner og regioner der har fokus på et særligt højt fagligt niveau, ser os som det naturlige første valg.

Uddannet i:

Autismepilot

Vi har en høj specialviden indenfor autismefeltet.

Low Arousal

Vi har stor rutine i at håndtere midlertidige og længerevarende foranstaltninger i og udenfor hjemmet.

LA2

Vi har stor erfaring i udvikling af risikoprofil på den enkelte borger.

Konflikthåndtering

Vi er uddannet i konflikthåndtering.

Vi samarbejder og har samarbejdet med:

Circle_(transparent) copy
Randers Kommune
Aarhus Kommune
Region Midtjylland
Lemvig Kommune
Region Nordjylland