Som leder af Special Pædagogisk Team, har jeg en ambition om at være det bedste alternativ til jeres faste medarbejdere. Alle medarbejdere har et stort ønske om et højt fagligt niveau i vores samarbejde, til størst gavn for borgerne vi samarbejder omkring.

Michael Winther

Siden jeg blev uddannet pædagog, har jeg arbejdet indenfor specialområdet i tre ansættelser af fem til seks års varighed. Først på en specialskole i Norddjurs kommune, på en døgninstitution i Randers kommune og til sidst på en efterskole for ordblinde i Hobro.

Jeg har erfaring med autisme spektrum forstyrrelse, nedsat psykisk funktionsevne, psykiatriske diagnoser, skærmningsvagt, misbrugsbehandling, ungdomssanktion samt studievejledning.

  • Uddannet pædagog i 2003
  • Pædagogisk ledelsesmodul på VIA i 2018
  • Misbrugsuddannelse DUR2